B. PASTELOWA BEJCA DO DREWNA Wersja do druku  Pobierz kartę techniczną produktu (94,02 Ko - PDF)
Przeznaczenie
Bejca uwypukla naturalne piękno drewna. MoŜna ją nakładać na wszystkie wewnętrzne powierzchnie drewniane np. meble, boazerie, parkiety, drzwi, schody. Nadaje się do stosowania na europejskie i egzotyczne gatunki drewna.

 

Właściwości
• Podkreśla naturalny rysunek słojów drewna
• Głęboko penetrująca, na bazie alkoholu, wydatniej podkreśla strukturę jasnego drewna
• NałoŜenie bejcy pozwala na wszystkie rodzaje wykończeń: jednokomponentowy lakier do parkietu, lakier do mebli lub wosk
• Gotowa do uŜycia

 


Wydajność :
(1 warstwa) 16 – 20 m2/L w zaleŜności od twardości drewna

 


Czas schnięcia :
Czas schnięcia 30 – 40 min

Narzędzia :
sucha, czysta ściereczka

Czyszczenie narzędzi :
skażony alkohol
Przygotowanie
Drewno powinno być surowe, czyste i suche.
Drewno lakierowane: lakier usunąć za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, a następnie przeszlifować i odpylić.
Drewno woskowane: usunąć warstwy wosku za pomocą Środka usuwającego wosk Liberon, a następnie przeszlifować i odpylić.
Drewno malowane: usunąć warstwy farby za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33.
Przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, a następnie przeszlifować i odpylić. 
Nakładanie
• Przed uŜyciem dobrze wstrząsnąć.
• Nakładać za pomocą czystej i suchej bawełnianej ściereczki zgodnie z kierunkiem słojów.
• Nadmiar bejcy usunąć bawełnianą szmatką.
• Nie nakładać za pomocą pędzla.
• W trakcie nakładania bejcy nie naleŜy robić przerw.
• Po wyschnięciu, aby zabezpieczyć drewno, zalecamy nałoŜyć produkt wykończeniowy: wosk, lakier do mebli, lazurę, jednokomponentowy lakier do parkietu.
Rady
Kolor uzyskany po nałoŜeniu bejcy zaleŜy od rodzaju drewna. Aby sprawdzić odcień zalecamy zrobienie wstępnej próby na małej powierzchni. Dopiero po nałoŜeniu produktu wykończeniowego (wosku, lakieru do mebli, lazury, lakieru do parkietu) otrzymamy kolor ostateczny.

 

Opakowanie, Aspekty, Kolory
Opakowanie, Aspekty, Kolory: 0.5L 
Biały

 

 
   
Mapa serwisu